KVALITA, DŮVĚRA, SPOLEHLIVOST...
fb
vizuál kds
kings row
Magnetický stojan - novinka
Souprava kuchyňských nožů

Řízení jakosti - ISO


 

Rádi bychom, aby si výrobky z KDS Sedlčany svou kvalitou našly cestu do každé domácnosti.

 

Ve  výrobě kvalitních nožů a dalších výrobků,  které přicházejí z velké části do styku s potravinami, má naše společnost více než padesátiletou tradici. Přesto se důsledným uplatňováním a rozvojem systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016 snažíme výrobní procesy stále zkvalitňovat a garantovat jejich stabilitu. Veškeré činnosti vykonáváme s vědomím, že jakost musí být základní vlastností všech našich výrobků. Toto vědomí šíříme a posilujeme mezi všemi pracovníky společnosti a stejné nároky klademe i na všechny naše dodavatele. U technologií stávajících i nově zaváděných procesů, se snažíme zabránit negativnímu dopadu na životní prostředí, nebo ho co nejvíce minimalizovat.